Primo Turno Play-Off
  
Enjoy Lamezia
103
 
  
 
Enjoy Lamezia
  
Santa Croce Olbia
100
 
  
  
Primo Turno Play-Off
Semifinale
Finale