Finale
  
Cffs Cogoleto
60
 
  
 
Cffs Cogoleto
  
My Basket Genova sq.B
51