# Marcatori Pts Ppg Top Età Ruolo SQUADRA
1 Bordeianu Claudiu 177 29.5 35 U18 guardia BUV Vigonza
2 Mazzaro Francesco 69 11.5 20 U18 BUV Vigonza
3 Ruzza Griggio Tommaso 58 9.7 15 U18 guardia BUV Vigonza
4 Griggio Filippo 26 6.5 16 U16 BUV Vigonza
5 De Vettor Giacomo 24 4.0 8 U18 BUV Vigonza
6 Callegaro Davide 23 4.6 9 U18 BUV Vigonza
7 Maretto Francesco 17 2.8 8 U18 BUV Vigonza
8 Gobbo Alessandro 10 2.0 5 U18 BUV Vigonza
9 Alberti Filippo 10 3.3 6 U16 guardia BUV Vigonza
10 Brunoro Alessandro 8 2.7 5 U18 BUV Vigonza
11 Faggion Tommaso 5 1.7 5 U16 guardia BUV Vigonza
12 Zanardo Marco 2 0.5 2 U18 centro BUV Vigonza