Semifinale Finale
   
U.S. Arcobaleno
54
  
   
 
U.S. Arcobaleno
52
 
   
Rhodigium Rovigo
15
  
   
  
U.S. Arcobaleno
   
Pallacanestro Femminile Mestrina
40
  
   
 
Pallacanestro Mirano
32
 
   
Pallacanestro Mirano
46
  
   
   
Finale 3-4 Posto
   
 
Rhodigium Rovigo
42
 
   
  
Rhodigium Rovigo
   
 
Pallacanestro Femminile Mestrina
38