Elenco squadre

       
Aurora Desio www fb
Bee Basket Pescara
Kouros Napoli www fb
NP Monteroni www fb