56
80

Basket Roma Vs Alfa Omega Ostia Lido

1o arbitro: Matrigiani Livio di Roma (RM)
# Basket Roma Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO Ff Fs PR PP Ass St Min
  Alioto Francesco
ala piccolaU15
2 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aprile Edoardo
ala piccolaU15
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Basilico Simone
guardiaU16
5 - - - - - - - - - - - - - - -
  Branchi Valerio
ala piccolaU15
3 - - - - - - - - - - - - - - -
  Cardinali Simone
ala forteU16
8 - - - - - - - - - - - - - - -
  Di Camillo Gabriele
ala piccolaU16
16 - - - - - - - - - - - - - - -
  Galizi Alessandro
ala piccolaU15
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Marinelli Leonardo
playU16
4 - - - - - - - - - - - - - - -
  Piattoni Mattia
ala piccolaU15
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Pinciotti Simone
playU16
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Porto Matteo
ala piccolaU15
18 - - - - - - - - - - - - - - -
  Vigliotti Francesco
ala forteU16
0 - - - - - - - - - - - - - - -
 Totale56 - - - - - - - - - - - - - - -
# Alfa Omega Ostia Lido Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO Ff Fs PR PP Ass St Min
  Aubert Thomas
ala piccolaU16
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Bianchetti Flavio
ala piccolaU16
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Carolei Sergio
centroU16
12 - - - - - - - - - - - - - - -
  Crestini Emanuele
guardiaU16
2 - - - - - - - - - - - - - - -
  De Robertis Gianluca
guardiaU16
16 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dutto Christian
ala piccolaU16
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Maghelli Luigi
ala piccolaU16
3 - - - - - - - - - - - - - - -
  Paolini Patrizio Valerio
ala forteU16
7 - - - - - - - - - - - - - - -
  Pellegrinotti Eric
guardiaU16
5 - - - - - - - - - - - - - - -
  Stazzonelli Umberto
guardiaU16
27 - - - - - - - - - - - - - - -
  Uzzi Mattia
ala piccolaU16
8 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zorovic Daniele
ala piccolaU16
0 - - - - - - - - - - - - - - -
 Totale80 - - - - - - - - - - - - - - -
Trovaci anche su:
Playbasket.it su Facebook Playbasket.it su Twitter Playbasket.it su Youtube