Semifinale
  
Bk2012 Alma
1
 
  
 
  
Virtus Eirene Ragusa
1
 
  
  
  
Rainbow Catania
1
 
  
 
  
Nuova Trogylos Priolo
1
 
  
  
Semifinale