Primo turno play-out
  
LaPolismile Torino
2
 
  
 
LaPolismile Torino
  
Pall. Femminile Vercelli
0
 
  
  
  
Atlavir Rivalta
2
 
  
 
Atlavir Rivalta
  
Pall. Torino Young
0
 
  
  
  
Basket Femminile Biellese
1
 
  
 
  
Beinaschese - OTB
1
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 
  
  
Primo turno play-out
Spareggio Play-Out