63
48

Nuova Argentia Gorgonzola Vs Gamma Basket Segrate

21-15, 43-22, 58-43

Nuova Argentia Gorgonzola

Giocatore Pts TLTL% T2T2% T3T3% RD RO Ff Fs PR PP Ass St Min
giocatore #0
6 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #1
0 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #2
0 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #3
9 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #4
2 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #5
2 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #6
9 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #7
0 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #8
18 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #9
6 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #10
4 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #11
7 -- -- -- - - - - - - - - -
Totale  63 -- -- -- - - - - - - - - -
Gamma Basket Segrate

Giocatore Pts TLTL% T2T2% T3T3% RD RO Ff Fs PR PP Ass St Min
giocatore #0
0 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #1
0 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #2
7 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #3
3 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #4
10 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #5
3 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #6
4 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #7
0 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #8
7 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #9
12 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #10
2 -- -- -- - - - - - - - - -
giocatore #11
0 -- -- -- - - - - - - - - -
Totale  48 -- -- -- - - - - - - - - -